Στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας προσφέρονται οι εξής επιλογές για βιντεοδιάσκεψη μέσω web:

Προσοχή: Από τις παραπάνω υπηρεσίες, η μοναδική που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 433, 17 Μαρτίου 2011, Αριθμ. Φ.122.1/42/23076/Β2), είναι η υπηρεσία e:Presence. Ενδεικτικά υποστηρίζει πιστοποίηση ταυτότητας μελών και κρυπτογραφημένη επικοινωνία ενώ διασφαλίζεται πλήρως η μυστικότητα και η εμπιστευτικότητα των τηλεδιασκέψεων.Είσοδος μέσω ιδρυματικού λογαριασμού


© 2015-2020 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας • Τμήμα Δικτύων