Πρωτοετή φοιτητή, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις για την Εγγραφή σου είναι:
  1. ηλεκτρονική συμπλήρωση της Αίτησης εγγραφής και της υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  2. εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης εγγραφής και της υπεύθυνης δήλωσης.
  3. κατάθεση της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος

Η ηλεκτρονική Αίτησης εγγραφής είναι υποχρεωτική, αλλά ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ την Εγγραφή σου στο Τμήμα.

Η ηλεκτρονική αίτηση απλώς σε βοηθάει να προετοιμαστείς και να μειώσεις τον χρόνο αναμονής στη Γραμματεία.


Είσοδος


© 2015-2021 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας • Τμήμα Δικτύων